Lokalizacja: rzeka Wisła, Warszawa
W konkursie należało zaprojektować pływający ekologiczny biurowiec. Rozwiązanie poszukiwałem w ponownym wykorzystaniu kontenerów transportowych. Parter budynku został podzielony na dwie strefy. Niewielką kawiarnię zlokalizowałem w taki sposób, aby w momencie przybicia biurowca do brzegu mogła ona funkcjonować niezależnie od samego budynku. Same kontenery wymagały kilku modyfikacji aby przystosować je do potrzeb użytkowników. Duże przeszklenia znalazły się jedynie w szczytowych ścianach kontenerów w celu ograniczenia ingerencji w ich konstrukcję. Kontenery zostały zaizolowane pianką poliuretanową, która nie przyjmuje wilgoci. Dodatkowym rozwiązaniem proekologicznym jest umieszczenie na części dachu ogniw fotowoltaicznych. 

You may also like

Back to Top