Lokalizacja: Poznań
Promotor: dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz
Praca dotyczy koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Centrum Uniwersyteckiego Parku Historii Ziemi - miejsca łączącego edukację z rozrywką. Projekt obejmuje trzy budynki: obiekt badawczo-rozwojowy (nie będący przedmiotem szczegółowego opracowania), Centrum Wizytacyjne oraz Główny Obiekt Wystawienniczy. Poszukiwania idei  podzielono na trzy najważniejsze aspekty: aspekt proekologiczny, aspekt nurtu „Edutainment” oraz aspekt architektury parametrycznej. Na działce o powierzchni prawie 16 hektarów zaproponowano układ nawiązujący do izohips i ukształtowania terenu działki. Częściowo zagłębione w ziemi bryły zostały ukształtowane w taki sposób, aby zachować charakter zastanej przestrzeni. Projekt jest przykładem architektury organicznj, dlatego został opracowany przy użyciu najnowocześniejszych metod projektowania, pozwalających projektować parametrycznie. Dominantą przestrzenną całego założenia jest kopuła geodezyjna mieszcząca planetarium.

You may also like

Back to Top